ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
241 Jagiellońskie Forum Europejskie 2082-8896
242 International Journal of Sociology and Social Policy 0144-333X
243 International Journal of Information Dissemination and Technology 2229-5984
244 International Journal of Humanity and Social Sciences 2231-3532
245 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
246 Interactions: Ege Journal of British and American Studies 1300-574X
247 Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte 0948-1818
248 Humanizacja Pracy 1643-7446
249 HORYZONTY WYCHOWANIA 1643-9171
250 HISTORIA I POLITYKA. PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY MYŚLI POLITYCZNEJ I STOSUNKOM MIĘDZYNARODOWYM 1899-5160
251 Greener Journal of Social Sciences
252 Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 0072-5013
253 Gentes et Nationes 2081-9714
254 General and Professional Education 2084-1469
255 Forum Socjologiczne 2083-7763
256 Family Forum 2084-1698
257 European Spatial Research and Policy 1231-1952
258 European Journal of Homelessness 2030-2762
259 European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 2000-7426
260 Europa Regionum 1428-278X
261 Euro-Facta 2080-7317
262 Episteme (UKSW) 2081-4801
263 Ekonomia Społeczna 2081-321X
264 Edukacja Humanistyczna (Szczecin) 1507-4943
265 Economics&Sociology 2071-789X
266 Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 1644-6526
267 Dydaktyka informatyki 2083-3156
268 Decyzje 1733-0092
269 CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO 1734-5537
270 Człowiek i Środowisko 0137-3617
271 Człowiek i Społeczeństwo 0239-3271
272 Cross-Cultural Management Journal 1454-9980
273 Colloquia Communia 0239-6815
274 Coaching Review 2081-7029
275 Chowanna 0137-706X
276 BIULETYN SZADKOWSKI 1643-0700
277 BIOINFO Sociology 2249-1678
278 ASK: RESEARCH & METHODS 1234-9224
279 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica 2081-6642
280 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia 0137-2025