ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PHYSICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 Rocznik Świętokrzyski seria B - nauki przyrodnicze 1427-5929
3 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 1427-9711
4 American Chemical Science Journal 2249-0205
5 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2083-2214
6 Archiwum Spalania 1641-8549
7 Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy 0208-841X
8 Badania Fizjograficzne 2081-6014
9 Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja 2082-9884
10 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 1234-5865
11 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
12 Bulletin of Geography: Physical Geography Series 2080-7686
13 Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning, Navigation and Beyond 0973-2136
14 Current Topics in Biophysics 2084-1892
15 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
16 Czasopismo Geograficzne 0045-9453
17 Geographia Polonica 0016-7282
18 Geographia studia et Dissertationes 0208-6336
19 Geography and Natural Resources 1875-3728
20 Geoinformation Issues 1689-6440
21 Geomatyka i Inżynieria 2082-2952
22 Greener Journal of Physical Sciences
23 International Journal of Meteorology 1748-2992
24 International Journal of Scientific Engineering and Technology
25 Journal of Earth Science and Engineering 2159-581X
26 Journal of Nantong University (Natural Science Edition) 1673-2340
27 Acta Ecologica Sinica 1872-2032
28 Journal of Thermodynamics & Catalysis
29 Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych 1232-0838
30 Landform Analysis 1429-799X
31 Limnological Review 1642-5952
32 Meteorology Hydrology and Water Management 2299-3835
33 Miscellanea Geographica 0867-6046
34 Phytopedon 1336-1120
35 Polish Journal of Soil Science 0079-2985
36 Postępy Fizyki 0032-5430
37 Prace Geograficzne 1644-3586
38 Prace i Studia Geograficzne 0208-4589
39 Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 1896-1460
40 Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 0867-0196