ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MANAGEMENT


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 0363-7425
2 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0001-4273
3 JOURNAL OF MANAGEMENT 0149-2063
4 PERSONNEL PSYCHOLOGY 0031-5826
5 ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 1094-4281
6 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS 1460-8545
7 ORGANIZATION SCIENCE 1047-7039
8 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0022-2380
9 Economic Systems Research 0953-5314
10 JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 0047-2506
11 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 1359-8546
12 Academy of Management Perspectives 1558-9080
13 STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 0143-2095
14 ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY 0001-8392
15 LEADERSHIP QUARTERLY 1048-9843
16 RESEARCH POLICY 0048-7333
17 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 0894-3796
18 ORGANIZATION STUDIES 0170-8406
19 LONG RANGE PLANNING 0024-6301
20 TOURISM MANAGEMENT 0261-5177
21 INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 1047-7047
22 HUMAN RELATIONS 0018-7267
23 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES 0749-5978
24 GROUP DECISION AND NEGOTIATION 0926-2644
25 European Journal of Work and Organizational Psychology 1359-432X
26 Management Communication Quarterly 0893-3189
27 Journal of Service Management 1757-5818
28 NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT 0268-1072
29 INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT 0019-8501
30 ORGANIZATION 1350-5084
31 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT 0960-0035
32 INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL 0266-2426
33 SMALL BUSINESS ECONOMICS 0921-898X
34 Cornell Hospitality Quarterly 1938-9655
35 INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT 0144-3577
36 JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 0963-1798
37 CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 0008-1256
38 Journal of International Management 1075-4253
39 Academy of Management Learning & Education 1537-260X
40 Journal of Knowledge Management 1367-3270