ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: NURSING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 International Journal of Nursing Studies 0020-7489
2 Oncology Nursing Forum 0190-535X
3 Worldviews on Evidence-Based Nursing 1545-102X
4 AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE 1062-3264
5 Journal of Cardiovascular Nursing 0889-4655
6 JOURNAL OF HUMAN LACTATION 0890-3344
7 CANCER NURSING 0162-220X
8 JOURNAL OF ADVANCED NURSING 0309-2402
9 JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP 1527-6546
10 NURSING OUTLOOK 0029-6554
11 MIDWIFERY 0266-6138
12 Critical Care Nurse 0279-5442
13 Pain Management Nursing 1524-9042
14 Nursing Inquiry 1320-7881
15 Biological Research for Nursing 1099-8004
16 European Journal of Oncology Nursing 1462-3889
17 JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 1057-3631
18 NURSE EDUCATION TODAY 0260-6917
19 NURSING RESEARCH 0029-6562
20 Journal of Family Nursing 1074-8407
21 AMERICAN JOURNAL OF NURSING 0002-936X
22 HEART & LUNG 0147-9563
23 JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE 1055-3290
24 JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION 0002-0443
25 RESEARCH IN NURSING & HEALTH 0160-6891
26 BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 0730-7659
27 JOURNAL OF CLINICAL NURSING 0962-1067
28 NURSING ETHICS 0969-7330
29 Australian Journal of Rural Health 1038-5282
30 Geriatric Nursing 0197-4572
31 SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 0283-9318
32 Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 1071-5754
33 Rehabilitation Nursing 0278-4807
34 JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 0893-2190
35 JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH 1526-9523
36 Nursing & Health Sciences 1441-0745
37 WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH 0193-9459
38 Journal of Gerontological Nursing 0098-9134
39 JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING 0884-2175
40 Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 1041-2972