ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: THEORY & METHODS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica 1732-1360
42 Journal of Pattern Intelligence 2230-9330
43 Journal of Theoretical and Applied Computer Science 2299-2634
44 LESIJ- Lex ET Scientia International Journal 1583-039X
45 LNCS Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency 1867-7193
46 Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana). Annales Societatis Mathematicae Polonae Series III 1730-2668
47 Metody Informatyki Stosowanej 1898-5297
48 NOTES on INTUITIONISTIC FUZZY SETS 1310-4926
49 Postępy Fizyki 0032-5430
50 Przegląd Teleinformatyczny 2300-5149
51 RIMS Kôkyûroku 1880-2818
52 Schedae Informaticae 0860-0295
53 Scientiae Mathematicae Japonicae 1346-0862
54 Scientific Annals of Computer Science 1843-8121
55 Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics 1896-0286
56 Advances in Computational Research 0975-3273
57 Software Engineering 2229-4007
58 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611
59 Studia Informatica 0208-7286
60 Studia z Automatyki i Informatyki 0867-3977
61 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 0860-150X
62 System research and information technologies 1681-6048
63 Tem Journal 2217-8309
64 The International Scientific Journal of Management Information Systems 1452-774X
65 Theoretical and Applied Informatics 1896-5334
66 Toruńskie Studia Bibliologiczne 2080-1807
67 WSEAS Transactions on Computers 1109-2750
68 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka 1644-0331
69 Zeszyty Naukowe Telekomunikacja I Elektronika 1899-0088
70 Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 1896-396X
71 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 1897-7421
72 Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 1732-1166
73 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2084-1809
74 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki 1643-0689
75 Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Технiчнi науки 2307-5732