ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
2 Przegląd Biblioterapeutyczny 2084-1353
3 Alkoholizm i Narkomania 0867-4361
4 Chowanna 0137-706X
5 Decyzje 1733-0092
6 Dydaktyka informatyki 2083-3156
7 Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 1644-6526
8 Hygeia Public Health 1509-1945
9 Acta Elbingensia 1730-9980
10 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
11 Jagiellońskie Forum Europejskie 2082-8896
12 KONSUMPCJA I ROZWÓJ 2083-6929
13 Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia 2083-2753
14 KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA 1230-4808
15 Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2082-7067
16 NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA 2299-7725
17 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
18 Pedagogia Ojcostwa 2082-3487
19 Pedagogika 1392-0340
20 Pedagogika Katolicka 1898-3685
21 POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE 1642-1043
22 Praca Socjalna 0860-3480
23 Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 0138-0591
24 Preferencje Polityczne 2083-327X
25 PROBACJA 1689-6122
26 Problems of Psychology in the 21st Century 2029-8587
27 Procedia - Social and Behavioral Sciences
28 Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica 1427-969X
29 PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ 1733-8069
30 Przegląd Więziennictwa Polskiego 1230-4433
31 PSYCHOLOGIA SPOLECZNA 1896-1800
32 Qualitative Sociology Review 1733-8077
33 Roczniki Psychologiczne 1507-7888
34 Roczniki Socjologii Rodziny 0867-2059
35 Romanian Journal of Experimental Applied Psychology 2069-1971
36 Security Dimensions and Socio-Legal Studies 2299-4041
37 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
38 Social Welfare Interdisciplinary Approach 2029-7424
39 Socialinis ugdymas 1392-9569
40 Studia Demograficzne 0039-3134