ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PUBLIC ADMINISTRATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 2084-5294
42 Kwartalnik Prawa Publicznego 1642-9591
43 LESIJ- Lex ET Scientia International Journal 1583-039X
44 Management 1429-9321
45 Managerial Finance 0307-4358
46 MAZOWSZE Studia Regionalne 1689-4774
47 Nauki o Zarządzaniu 2080-6000
48 Nowa Polityka Wschodnia 2084-3291
49 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 1731-8297
50 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1895-9911
51 POLICJA KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI 1640-9280
52 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 1734-3488
53 Polityka i Społeczeństwo 1732-9639
54 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2084-2686
55 PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE 1733-2036
56 Problemy Jakości 0137-8651
57 Problemy Zarządzania 1644-9584
58 Procedia - Social and Behavioral Sciences
59 PRZEGLĄD ORGANIZACJI 0137-7221
60 PRZEGLĄD POLICYJNY 0867-5708
61 Przegląd Politologiczny 1426-8876
62 Przegląd Prawa i Administracji 0137-1134
63 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2080-9506
64 REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION 1733-2478
65 Research and Science Today 2247-4455
66 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1896-8848
67 Roczniki Administracji i Prawa 1644-9126
68 Roczniki humanistyczne 0035-7707
69 Roczniki Nauk Prawnych 1507-7896
70 SAMORZĄD TERYTORIALNY 0867-4973
71 Silesian Journal of Legal Studies 2080-1912
72 Spotkania Europejskie 1689-6165
73 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 1733-5779
74 Studenckie Zeszyty Naukowe 1506-8285
75 Studia Administracyjne 2080-5209
76 STUDIA BAS 2080-2404
77 Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 1731-8440
78 STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1733-9758
79 Studia Iuridica Lublinensia 1731-6375
80 Studia Lubuskie 1733-8271