ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PUBLIC ADMINISTRATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Studia Politicae Universitatis Silesiensis 1895-3492
82 Studia Prawnicze i Administracyjne 2081-8025
83 Studia Prawnicze KUL 1897-7146
84 STUDIA PRAWNOUSTROJOWE 1644-0412
85 Studia Wyborcze 1898-0082
86 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2084-0152
87 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2083-5280
88 ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE 1731-7517
89 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
90 Verejná správa a spoločnosť 1335-7182
91 Viesoji politika ir administravimas 1648-2603
92 Warsaw Forum of Economic Sociology 2081-9633
93 Wiedza Obronna 0209-0031
94 Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
95 WROCŁAWSKIE STUDIA SĄDOWE 2084-0454
96 Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze Вроцлавсько-львівський юридичний збірник 2082-4939
97 Współczesne Problemy Zarządzania 1689-7293
98 Z zagadnień zabezpieczenia społecznego 2081-2310
99 Zamówienia Publiczne Doradca 1428-3530
100 Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1895-5088
101 Zarządzanie Publiczne 1898-3529
102 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ 1896-0200
103 Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 2084-2171
104 Zeszyty Naukowe 1428-7889
105 Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 0867-2245
106 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych 2082-7547
107 Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 1896-2505
108 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 1896-8333
109 Horyzonty Polityki 2082-5897
110 Zeszyty Naukowe WSEI seria ADMINISTRACJA 2084-8080
111 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 1641-9707
112 Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 1896-4087
113 Академічний огляд 2074-5354
114 HOMO POLITICUS: ROCZNIK POLITOLOGICZNY 1896-1770
115 Homines Hominibus 1895-3883
116 HISTORIA I POLITYKA. PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY MYŚLI POLITYCZNEJ I STOSUNKOM MIĘDZYNARODOWYM 1899-5160
117 Güvenlik Stratejileri Dergisi 1305-4740
118 FORUM PRAWNICZE 2081-688X
119 Folia Oeconomica Bochniensia 1731-2310
120 Finanse Komunalne 1232-0307