ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PUBLIC ADMINISTRATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 1899-3109
122 Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos 1648-9098
123 Edukacja Prawnicza 1231-0336
124 Chorzowskie Studia Polityczne 2080-752X
125 Challenges of the Knowledge Society 2068-7796
126 British Journal of Economics, Management & Trade 2278-098X
127 Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1731-1438
128 Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1896-8406
129 Bezpieczeństwo Świat-Region-Polska 2083-0173
130 Bezpieczeństwo Narodowe 1896-4923
131 BAROMETR REGIONALNY 1644-9398
132 Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 1505-2192
133 Archiwista Polski 1425-9893
134 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica 2081-3333
135 Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G 0458-4317
136 Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka 1896-0049
137 Journal of Homeland Security and Emergency Management 1547-7355
138 Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe 1730-5306
139 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy 1802-792X
140 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO 0524-4544
141 Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 1644-0749
142 Acta Pomerania. Zeszyty Naukowe Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej "Pomerania" w Chojnicach 2080-6183
143 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 2083-4373
144 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 0867-5805
145 Acta Elbingensia 1730-9980