ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PUBLIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
2 Annals of Agricultural and Environmental Medicine 1232-1966
3 Przegląd Menopauzalny 1643-8876
4 Rocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/ 1730-7953
5 Acta Elbingensia 1730-9980
6 Baltic Journal of Health and Physical Activity 2080-1297
7 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2081-4224
8 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 0137-7043
9 BIOINFO Environment and Pollution 2249-1716
10 Current World Environment 0973-4929
11 Człowiek i Zdrowie 2082-7288
12 Developmental Period Medicine 1428-345X
13 Environmental Biotechnology 1734-4964
14 Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors 0137-4990
15 Family Medicine & Primary Care Review 1734-3402
16 Fizjoterapia Polska 1642-0136
17 Forum Eksploatatora 1640-8624
18 Gerontologia Polska 1425-4956
19 Hygeia Public Health 1509-1945
20 International Journal of Environment and Health 1743-4955
21 International Journal of Healthcare & Biomedical Research
22 International Journal of Infection and Microbiology 2091-2145
23 International Journal of Physical Education, Health and Social Science
24 International Journal of Public Health and Human Rights 2277-6052
25 International Journal of Research & Development of Health
26 International Journal of TROPICAL DISEASE & Health 2278-1005
27 International Maritime Health 1641-9251
28 Journal of Caring Sciences
29 Journal of Community Medicine 0973-2454
30 Journal of Ecology and Environmental Sciences 0976-9900
31 Acta Neuropsychologica 1730-7503
32 journal of health 2228-7183
33 Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR) 2299-9140
34 Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 1675-8161
35 Konuralp Medical Journal / Konuralp Tıp Dergisi
36 Kwartalnik Ortopedyczny 1230-1043
37 Lekarz Wojskowy 0024-0745
38 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2083-4543
39 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 1505-7054
40 Meme Sağlığı Dergisi 1306-0945