ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PUBLIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Nonlinear Biomedical Physics
42 Pakistan Journal of Life and Social Sciences 1727-4915
43 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1895-9911
44 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1231-868X
45 Polish Journal of Social Science 1896-7817
46 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
47 Problemy Higieny i Epidemiologii 1895-4316
48 Procedia - Social and Behavioral Sciences
49 Przegląd Epidemiologiczny 0033-2100
50 Acta Medica Transilvanica 1453-1968
51 PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO 1897-7626
52 Psychologia Jakości Życia 1644-1796
53 Alergoprofil 1734-7572
54 Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0035-7715
55 Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia 1643-319X
56 Serwis Informacyjny NARKOMANIA 1233-9318
57 Służba Zdrowia 0137-8686
58 Studia Medyczne 1899-1874
59 Studia Periegetica 1897-9262
60 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
61 The Journal of the Egyptian Public Health Association 0013-2446
62 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
63 Visuomenes Sveikata 1392-2696
64 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
65 Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego 2299-0410
66 Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych 1234-9917
67 Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 1230-3178
68 Zdrowie Publiczne 0044-2011
69 Zeszyty Metodyczno-Naukowe 0867-7751
70 Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 1731-7398
71 Żywienie Człowieka i Metabolizm 0209-164X