ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: TRANSPORTATION


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 TRANSPORT REVIEWS 0144-1647
2 Journal of Transport Geography 0966-6923
3 International Journal of Sustainable Transportation 1556-8318
4 ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 0001-4575
5 JOURNAL OF SAFETY RESEARCH 0022-4375
6 Transport Policy 0967-070X
7 TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR 1369-8478
8 JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY 0022-5258
9 JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT 0969-6997
10 International Journal of Shipping and Transport Logistics 1756-6517
11 International Journal of Transport Economics 0391-8440
12 the International Journal of Business and Management Studies (IJBMS).
13 LogForum 1895-2038
14 Logistics and Transport 1734-2015
15 OPAKOWANIE 0030-3348
16 Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 1505-3520
17 Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 1230-6444
18 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 1899-9867
19 Procedia - Social and Behavioral Sciences
20 Przegląd Komunikacyjny 0033-2232
21 Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 1898-3189
22 Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 2080-6302
23 Symulacja w Badaniach i Rozwoju 2081-6154
24 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2083-5280
25 Journal of Economics and Management 1732-1948
26 Total Logistic Management 1689-5959
27 TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2083-6473
28 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829
29 Współczesna Gospodarka 2082-677X
30 Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1895-5088
31 Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 1644-1818
32 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 0208-4821
33 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 1644-275X
34 Zeszyty Naukowe WSEI seria TRANSPORT i INFORMATYKA 2084-8005
35 Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1642-9605
36 Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 1231-9171
37 Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA" 1731-6707
38 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 1994-7852
39 International Journal of Logistics and Supply Chain Management Perspectives 2319-9032
40 International Journal of Automotive Technology and Management 1470-9511