ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MEDICAL ETHICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 1526-5161
2 Developing World Bioethics 1471-8731
3 Archives of Medical Science 1734-1922
4 Hastings Center Report 0093-0334
5 ETHNICITY & HEALTH 1355-7858
6 Journal of Medical Ethics 0306-6800
7 BIOETHICS 0269-9702
8 Medical Science Monitor 1234-1010
9 Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 1556-2646
10 JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS 1073-1105
11 Journal of Bioethical Inquiry 1176-7529
12 Revista Romana de Bioetica 1583-5170
13 GENETIC COUNSELING 1015-8146
14 Ethik in der Medizin 0935-7335
15 Acta Bioethica 0717-5906
16 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
17 Journal of South India Medicolegal Association 0974-6196
18 Kardiologia w Praktyce 1643-9961
19 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
20 LKS - časopis České Stomatologické Komory 1210-3381
21 Medical Case Reports 0976-8726
22 Journal of Medical and Allied Sciences 2231-1696
23 Medycyna Rodzinna 1505-3768
24 OncoReview 2082-8691
25 Onkologia Info 1895-0485
26 Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue (JPHNMR) 2299-9140
27 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 1899-5624
28 Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 1897-3116
29 PONS Medicinski casopis 1820-2411
30 Prawo i Medycyna 1506-8757
31 Sanamed 1452-662X
32 Scoliosis 1748-7161
33 Stomatoloski vjesnik / Stomatological review 0350-5499
34 Studia Medyczne 1899-1874
35 Wiadomości Lekarskie 0043-5147
36 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
37 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158
38 Journal of Isfahan Dental School 1735-255X
39 Journal of Infectious Diseases Letters 0976-8904
40 Journal of Clinical Research Letters 0976-7061