ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LEGAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Legal Medicine 1344-6223
2 Współczesna Onkologia 1428-2526
3 Neurologia Dziecięca 1230-3690
4 Anestezjologia Intensywna Terapia 0209-1712
5 Annales Academiae Medicae Stetinensis 1427-440X
6 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 0324-8267
7 Gazeta Farmaceutyczna 1230-9923
8 Hygeia Public Health 1509-1945
9 Journal of Clinical Research Letters 0976-7061
10 Journal of South India Medicolegal Association 0974-6196
11 Journal of US-China Medical Science 1548-6648
12 Acta Elbingensia 1730-9980
13 Medical Case Reports 0976-8726
14 Medical Tribune 1895-5754
15 Medycyna Metaboliczna 1428-1430
16 Medycyna Rodzinna 1505-3768
17 Medyczna Wokanda 2081-4143
18 ALMANACH URPL,WMiPB 1896-3102
19 Nowy Gabinet Ginekologiczny 2084-5839
20 Nowy Gabinet Stomatologiczny 1644-4892
21 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
22 Pielęgniarstwo Polskie 0860-8466
23 PONS Medicinski casopis 1820-2411
24 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
25 Prawo i Medycyna 1506-8757
26 Russian Open Medical Journal 2304-3415
27 Sanamed 1452-662X
28 Służba Zdrowia 0137-8686
29 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
30 World Research Journal of Applied Medicinal Chemistry 2230-9314
31 Acta Medica 1689-7889
32 Zakażenia 1644-4957
33 Zdrowie Publiczne 0044-2011
34 Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2224-6150