ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENERGY & FUELS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ENERGY ECONOMICS 0140-9883
2 ENERGY POLICY 0301-4215
3 International Journal of Exergy 1742-8297
4 Journal of Power Technologies 2083-4187
5 Archiwum Spalania 1641-8549
6 AURA 0137-3668
7 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 1509-5878
8 AutoElektro 1640-3924
9 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
10 BIOINFO Renewable & Sustainable Energy 2249-1694
11 Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 1896-7205
12 CHEMIK nauka-technika-rynek 0009-2886
13 Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej 0009-4919
14 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 0137-3676
15 EKOATOM 2083-442X
16 Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej 0013-7294
17 Acta Energetica 2300-3022
18 Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 1644-0684
19 Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy 1556-7257
20 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
21 Górnictwo i Geoinżynieria 1732-6702
22 Acta Energetica 2080-7570
23 Journal of Energy and Power Engineering 1934-8975
24 Journal of Energy Markets 1756-3607
25 Journal of Energy Science 1689-8338
26 Journal of KONES 1231-4005
27 JOURNAL OF MECHANICAL ENGINERRING AND SCIENCES
28 Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars 2084-5316
29 Archivum Combustionis 0208-4198
30 Materiały Wysokoenergetyczne 2083-0165
31 MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 1730-8658
32 Nafta-Gaz 0867-8871
33 PIECE PRZEMYSŁOWE & KOTŁY 2082-9833
34 Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 1429-6675
35 Polska Energetyka Słoneczna 1730-2420
36 Postępy Fizyki 0032-5430
37 Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 1899-3230
38 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 1643-7608
39 Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 1234-3544
40 Przegląd Papierniczy 0033-2291