ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Nukleonika. International Journal of Nuclear Research 0029-5922
2 Journal of Energy Science 1689-8338
3 EKOATOM 2083-442X
4 Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej 0013-7294
5 Greener Journal of Physical Sciences
6 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
7 Journal of Power Technologies 2083-4187
8 Nuclear Medicine Review 1506-9680
9 Acta Energetica 2080-7570
10 Postępy Fizyki 0032-5430
11 Postępy Techniki Jądrowej 0551-6846