ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: GEOSCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 POLISH POLAR RESEARCH 0138-0338
2 GEOLOGICAL QUARTERLY 1641-7291
3 Image Analysis and Stereology 1580-3139
4 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
5 Prace i Studia Geograficzne 0208-4589
6 Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation 1898-8857
7 Annual of Navigation 1640-8632
8 Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 1897-4007
9 Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy 0208-841X
10 Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 0867-6143
11 British Journal of Environment and Climate Change 2231-4784
12 Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2081-3279
13 Bulletin of Geography: Physical Geography Series 2080-7686
14 Civil and Environmental Engineering Reports 2080-5187
15 Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning, Navigation and Beyond 0973-2136
16 Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud 0137-2815
17 ECOLOGICAL QUESTIONS 1644-7298
18 Folia Quaternaria 0015-573X
19 Geodesy and Cartography 2029-6991
20 Geodesy and Cartography 2080-6736
21 Geography and Natural Resources 1875-3728
22 Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki 1642-2511
23 Geoinformation Issues 1689-6440
24 Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Geology, Geophysics & Environment 0138-0974
25 Acta Geographica Lodziensia 0065-1249
26 GEOLOGOS 1426-8981
27 Geology, Geophysics & Environment 2299-8004
28 Geomatyka i Inżynieria 2082-2952
29 GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 2190-5193
30 Global Engineers and Technologists Review 2231-9700
31 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 1427-9711
32 International Journal of Earth Sciences and Engineering 0974-5904
33 International Journal of Meteorology 1748-2992
34 Inżynieria i Budownictwo 0021-0315
35 Journal of Biology and Earth Sciences
36 Journal of Earth Science and Engineering 2159-581X
37 Journal of Earth Science & Climatic Change
38 Journal of Geodetic Science 2081-9943
39 Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum 1644-0668
40 Kruszywa. Produkcja - Transport - Zastosowanie 2082-6605