ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HEMATOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION 1386-0291
42 JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS 0929-5305
43 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL HAEMATOLOGY 1521-6926
44 European Journal of Haematology 0902-4441
45 International Journal of Hematology 0925-5710
46 TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY 1660-3796
47 International Journal of Laboratory Hematology 1751-5521
48 JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS 0733-2459
49 THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS 1744-9979
50 TRANSFUSION MEDICINE 0958-7578
51 BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS 0957-5235
52 BLOOD PURIFICATION 0253-5068
53 Hematology 1024-5332
54 BIORHEOLOGY 0006-355X
55 Acta Haematologica 0001-5792
56 Pediatric Hematology and Oncology 0888-0018
57 JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY 1077-4114
58 Hemoglobin 0363-0269
59 TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE 1473-0502
60 TRANSFUSION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 1246-7820
61 GEMATOLOGIYA I TRANSFUZIOLOGIYA 0234-5730
62 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
63 Ultrasonografia 1429-7930
64 Onkologia Info 1895-0485
65 OncoReview 2082-8691
66 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
67 Journal of Transfusion Medicine 1689-6017
68 In Vitro Explorer - Przegląd Medycyny Laboratoryjnej 1732-9752
69 HIV and AIDS Review 1730-1270
70 Hematologia 2081-0768
71 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
72 American Journal of Case Reports, The
73 Acta Haematologica Polonica 0001-5814