ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Entropy 1099-4300
2 Central European Journal of Energetic Materials 1733-7178
3 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 0263-5577
4 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 1733-3490
5 QIRT Journal 1768-6733
6 Journal of Civil Engineering and Management 1392-3730
7 Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 1507-2711
8 Image Analysis and Stereology 1580-3139
9 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
10 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509-409X
11 European Journal of Industrial Engineering 1751-5254
12 Earthquakes and Structures 2092-7614
13 FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE 1230-3666
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT 0267-5730
15 Polish Journal of Chemical Technology 1509-8117
16 Croatian Journal of Forest Engineering 1845-5719
17 Rocznik Ochrona Środowiska 1506-218X
18 KYBERNETES 0368-492X
19 INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 0143-3369
20 Ochrona Środowiska 1230-6169
21 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
22 Cement Wapno Beton 1425-8129
23 International Journal of Heavy Vehicle Systems 1744-232X
24 International Journal of Surface Science and Engineering 1749-785X
25 Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 0510-4262
26 Applied Mechanics and Materials 1662-7482
27 Architecture Civil Engineering Environment 1899-0142
28 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738
29 Archives of Civil Engineering 1230-2945
30 Archives of Control Sciences 1230-2384
31 Archives of Electrical Engineering 0004-0746
32 Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 1231-3726
33 Archives of Materials Science and Engineering 1897-2764
34 Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 1426-9600
35 Archives of Thermodynamics 1231-0956
36 Archives of Transport 0866-9546
37 Archives of Transport System Telematics 1899-8208
38 Archivolta 1506-5928
39 Archivum Combustionis 0208-4198
40 Archiwum Energetyki 0066-684X