ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LIMNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 0024-3590
2 WATER RESOURCES RESEARCH 0043-1397
3 AQUATIC SCIENCES 1015-1621
4 LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY-METHODS 1541-5856
5 JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY 0921-2728
6 LIMNOLOGICA 0075-9511
7 JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 0380-1330
8 MARINE AND FRESHWATER RESEARCH 1323-1650
9 AQUATIC ECOLOGY 1386-2588
10 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL 1747-6585
11 JOURNAL OF LIMNOLOGY 1129-5767
12 LIMNOLOGY 1439-8621
13 Fundamental and Applied Limnology 1863-9135
14 ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY 0003-4088
15 WATER ENVIRONMENT RESEARCH 1061-4303
16 LAKE AND RESERVOIR MANAGEMENT 1040-2381
17 JOURNAL OF FRESHWATER ECOLOGY 0270-5060
18 Acta Ichthyologica et Piscatoria 0137-1592
19 Limnological Review 1642-5952
20 Studia Limnologica et Telmatologica 1897-645X
21 Słupskie Prace Biologiczne 1734-0926
22 Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 0860-648X
23 Nature Environment and Pollution Technology 0972-6268
24 Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 1733-4233
25 LAUTERBORNIA 0935-333X
26 International Journal of Aquatic Biology
27 Wiadomości Meteorologii Hydrologii Gospodarki Wodnej 1897-5143
28 Current World Environment 0973-4929
29 Archives of Polish Fisheries 2083-6120
30 Archives of Polish Fisheries 1230-6428
31 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt 1897-8223