ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LAW


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
361 Archiwum Kryminologii 0066-6890
362 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2082-3304
363 Archivum Iuridicum Cracoviense 0066-6882
364 Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G 0458-4317
365 Revista de Derecho Comunitario Europeo 1138-4026
366 Annales Canonici 1895-0620
367 Analecta Cracoviensia 0209-0864
368 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW 1086-7872
369 ADR. ARBITRAŻ I MEDIACJA 1898-942X
370 Administrator 0867-5953
371 Administracja.Teoria-Dydaktyka-Praktyka 1896-0049
372 Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe 1730-5306
373 Ad Americam: Journal of American Studies 1896-9461
374 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO 0524-4544
375 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 2083-4373
376 IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 0018-9855
377 Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) 0867-5805