ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LAW


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
161 Przegląd Więziennictwa Polskiego 1230-4433
162 PRZEGLĄD ZACHODNI 0033-2437
163 Przemysł Spożywczy 0033-250X
164 Radca Prawny 1230-1426
165 Rejent 1230-669X
166 Research and Science Today 2247-4455
167 RESOCJALIZACJA POLSKA 2081-3767
168 Review of Comparative Law 0860-8156
169 RIDROM. REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO 1989-1970
170 Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 1898-3189
171 Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1897-4716
172 Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego 2083-8247
173 ROCZNIK Z BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I ADMINISTRACJI 2082-2723
174 Roczniki Administracji i Prawa 1644-9126
175 Roczniki Nauk Prawnych 1507-7896
176 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 1643-8175
177 Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL 1896-6365
178 RODZINA I PRAWO 1895-5797
179 Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 1895-8117
180 ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE 1896-3641
181 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629
182 SAMORZĄD TERYTORIALNY 0867-4973
183 Security Dimensions and Socio-Legal Studies 2299-4041
184 Serwis Informacyjny NARKOMANIA 1233-9318
185 Silesian Journal of Legal Studies 2080-1912
186 SOCIETAS/COMMUNITAS 1895-6890
187 Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development
188 SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. Pismo Edukacyjne 1733-8050
189 Na Ratunek 1896-8546
190 Stosunki Międzynarodowe-International Relations 0209-0961
191 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 1733-5779
192 Studenckie Zeszyty Naukowe 1506-8285
193 Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko-włoskie 2083-1986
194 Studia Administracyjne 2080-5209
195 Studia Ecologiae et Bioethicae 1733-1218
196 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611
197 Studia Ełckie 1896-6896
198 Studia Europejskie 2080-3567
199 STUDIA EUROPEJSKIE 1428-149X
200 Studia Humanistyczno-Społeczne 1734-4689