ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LAW


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
281 Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum 1898-8431
282 Międzynarodowe Prawo Humanitarne 2081-5182
283 Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2084-0195
284 Medyczna Wokanda 2081-4143
285 Medycyna Praktyczna 0867-499X
286 Logistyka Odzysku 2083-6422
287 LESIJ- Lex ET Scientia International Journal 1583-039X
288 Law and Forensic Science 2080-9670
289 Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" 1640-8365
290 Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 1733-0777
291 Kwartalnik Prawa Publicznego 1642-9591
292 KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 1230-7173
293 Kwartalnik Prawa Podatkowego 1509-877X
294 Kwartalnik Naukowy Prawo mediów elektronicznych 0307-1766
295 Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2083-7186
296 KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE 2082-0976
297 "Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje" 2299-4033
298 Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem 2080-1084
299 Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2084-4115
300 KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE 1733-2680
301 Krajowa Rada Sądownictwa 1689-5088
302 Kościół i Prawo 0208-7928
303 Kortowski Przegląd Prawniczy 2300-4673
304 KONTROLA PAŃSTWOWA 0452-5027
305 Klinika - Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 1508-1583
306 Juridical Sciences and Education 2304-1730
307 Journal of Modern Science 1734-2031
308 Journal of Economic and Technical Sciences 2084-9796
309 Journal of Economic and Technical Sciences 2081-4372
310 Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM) 2306-8043
311 JEDZIEMY DO WÓD W... 1427-0900
312 Jagiellońskie Forum Europejskie 2082-8896
313 IUS NOVUM 1897-5577
314 Ius Matrimoniale 1429-3803
315 Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1689-9601
316 International Journal of Trade and Global Business Perspectives 2319-9059
317 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
318 International Corporate Rescue 1572-4638
319 Internal Security 2080-5268
320 InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer 1689-6637