ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MECHANICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 0143-3369
2 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
3 International Journal of Heavy Vehicle Systems 1744-232X
4 International Journal of Surface Science and Engineering 1749-785X
5 Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe 0860-8369
6 Advances in Science and Technology - Research Journal 2080-4075
7 Analele Universitatii "Eftimie Murgu" Resita. Fascicula de Inginerie 1453-7397
8 Applied Mechanics and Materials 1662-7482
9 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738
10 Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 1231-3726
11 Archives of Materials Science and Engineering 1897-2764
12 Archives of Thermodynamics 1231-0956
13 Archives of Transport 0866-9546
14 Archivum Combustionis 0208-4198
15 Archiwum Energetyki 0066-684X
16 Archiwum Spalania 1641-8549
17 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 1233-9709
18 AutoElektro 1640-3924
19 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
20 BIOINFO Mechanical Engineering 2277-3738
21 Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 0867-583X
22 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
23 CALEDONIAN JOURNAL OF ENGINEERING 1999-9496
24 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ENGINEERING 1896-1541
25 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 0137-3676
26 Combustion Engines 0138-0346
27 Czasopismo Techniczne 0011-4561
28 Decision Science Letters 1929-5804
29 Diagnostyka 1641-6414
30 Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi 1309-8640
31 Drogownictwo 0012-6357
32 Engineering Transactions 0867-888X
33 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738
34 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
35 Frattura ed Integrità Strutturale
36 Geodesy and Cartography 2029-6991
37 Hydraulika i Pneumatyka 1505-3954
38 INCAS BULLETIN 2066-8201
39 INFORMADOR TECNICO 0122-056X
40 Acta Mechanica et Automatica 1898-4088