ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ROBOTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 International Journal of Robotics Applications 2277-159X
42 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 1425-1655
43 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 2083-0157
44 Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej 0013-7294
45 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
46 Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Informatyka" 2082-9892
47 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
48 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
49 Archives of Control Sciences 1230-2384
50 Acta Mechanica Slovaca 1335-2393
51 Acta Mechanica et Automatica 1898-4088